O nas


Aktualności

Zapisy na Wakacyjne Warsztaty Musicalowe zostały zamknięte

ZAPRASZAMY DO ZAPISU I UCZESTNICTWA
W LETNICH WARSZTATACH MUSICALOWYCH 2024
pod artystyczną opieką Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy


Z GOŚCINNYM, MISTRZOWSKIM UDZIAŁEM
NATASZY URBAŃSKIEJ

Warsztaty w Miętnem od 21.07 do 2.08.2024r
poprowadzą:

Mariola Napieralska – Zajęcia Wokalne
Iwona Runowska – Taniec Współczesny i Musicalowy
Marcin Chochlew – Zajęcia Aktorskie
Mateusz Jakubiec – Zajęcia Wokalne, Interpretacja Piosenki
Alicja Grochowska i Jakub Valles – Akrobatyka

Szczegółowe informacje:
Sylwia Ogonowska tel. 730 813 813

***

Zakończone zapisy na

WARSZTATY MUSICALOWE 
pod opieką artystyczną Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy
MIĘTNE 2024

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w letnich Warsztatach Artystycznych organizowanych przez Teatr Studio Buffo w Miętnem. W czasie pobytu pracować będziemy nad różnymi technikami tańca, doskonalić wokal i umiejętności aktorskie. Zadbamy również o usprawnienie ogólne w połączeniu z rekreacją.
Miejsce pobytu w czasie trwania Warsztatów – Powiatowy Ośrodek Sportu w Miętnem, ul. Główna 45, 08-400 Garwolin. Ośrodek znajduje się na trakcie komunikacyjnym Warszawa-Lublin, 55 km od Warszawy. Rozbudowana baza sportowa, zespół hotelowo-gastronomiczny, kryty basen sprawiają, że Miętne to ośrodek nowoczesny i wielofunkcyjny. Zakwaterowanie w pokojach dwu i czteroosobowych (typu Studio 2+2) z wyposażeniem sanitarnym i TV. Wokół ośrodka trakt spacerowy i boiska sportowe.

 Termin warsztatów:
21.07.2024 - 02.08.2024

Uczestnicy:
Dzieci od lat 9 i młodzież
 
Podsumowaniem Warsztatów będzie koncert finałowy w wykonaniu wszystkich uczestników, który odbędzie się w czwartek 1 sierpnia 2024 roku o godz. 18.00 w Hali Widowiskowo - Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem.

Wyjazd autokarem na Warsztaty i powrót:
Wyjazd w dniu 21.07.2024 (niedziela) godz.15.00, powrót 02.08.2024 (piątek) ok.13.00.
Wyjazd z Warszawy i powrót - parking przy Teatrze Studio Buffo w Warszawie ul. M. Konopnickiej 6.

W ramach Warsztatów gwarantujemy przejazd autokarem w dwie strony, zakwaterowanie w hotelu, pełne wyżywienie, opiekę wychowawców i pielęgniarki, basen, ubezpieczenie, koszulkę pamiątkową, zajęcia z tańca, śpiewu, aktorstwa i ogólnego rozwoju prowadzone przez doświadczonych pedagogów i artystów.

Zapisy:
Zapisy przyjmujemy wyłącznie drogą mailową pod adresem sylwia@studiobuffo.com.pl 
W wiadomości prosimy podać nazwisko i imię uczestnika, datę urodzenia, adres zamieszkania z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz wzrost w centymetrach (koszulka pamiątkowa).

Uwaga!!
Potwierdzeniem zapisu jest podpisanie ze Studio Buffo umowy - zgłoszenia i dostarczenie jej 
do Studio Buffo mailem na adres: sylwia@studiobuffo.com.pl, pocztą lub osobiście.
Do dnia wyjazdu należy obowiązkowo dostarczyć wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika warsztatów.
Umowa oraz pozostała dokumentacja zostanie przesłana Państwu mailem, po otrzymaniu przez nas wiadomości e-mail/zgłoszenia z danymi uczestnika warsztatów.

Kontakt:
Sylwia Ogonowska 730-813-813


31 sezon – 2023/2024

Studio Artystyczne Metro
działające przy Teatrze Studio Buffo w Warszawie


Zapraszamy na zajęcia do Studia Artystycznego Metro!

uprzejmie informujemy, że 9 września 2023 roku rozpoczynamy nowy 31 sezon artystyczny Studia Artystycznego Metro działającego przy Teatrze Studio Buffo w Warszawie, ul. M. Konopnickiej 6.
 Zajęcia wokalne i aktorskie będą odbywać się w Teatrze Studio Buffo (Ul. Konopnickiej 6), a zajęcia taneczne i akrobatyka w LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Warszawa, ul. Hoża 11/15.   

Zachęcamy do zapoznania się z planem zajęć (KLIK).


12 lipca 2023r. młodzież z II turnusu warsztatów artystycznych w Teresinie spotkała się z wybitnym twórcą, kompozytorem i prezesem teatru Studio Buffo – Januszem Stokłosą.

Fot. Piotr Tolak

***

Założycielem Studia Artystycznego Metro działającego przy teatrze Studio Buffo jest Janusz Józefowicz.

“Zdobyliśmy doświadczenie podczas pracy z młodymi uzdolnionymi ludźmi przy realizacji musicalu METRO. Ukształtowała się przy tym kadra wspaniałych pedagogów. Trzeba było to wykorzystać. 
I tak powstał pomysł utworzenia Studia Artystycznego” – wspomina w jednym z wywiadów Janusz Józefowicz.

Co roku w Studio uczy się około 250 dzieci, które uczęszczają na zajęcia wokalne, taneczne, aktorskie oraz akrobatykę. Uczestnicy tych zajęć poznają techniki
i umiejętności, które są formą artystycznej wypowiedzi w świecie musicalu.
Dwa razy do roku, podczas specjalnych pokazów, nasi podopieczni mają szansę zaprezentowania swoich umiejętności na scenie naszego teatru. Najbardziej utalentowane dzieci i młodzież Studia Artystycznego Metro trafiają do zespołu Teatru Studio Buffo. Absolwentów  Studia Artystycznego Metro  można zobaczyć dziś w musicalach
Romeo i Julia, Metro, Piotruś Pan, Mistrz i Małgorzata, oraz w wielu innych projektach teatralnych, telewizyjnych i filmowych.

Młody człowieku, jeżeli czujesz, że drzemią w tobie jakieś artystyczne talenty, jeżeli marzysz o artystycznej karierze -to przyjdź do nas – zachęca Janusz Józefowicz.

Kadra:

Opieka artystyczna: Janusz Józefowicz i Janusz Stokłosa

Kadra artystyczno-pedagogiczna:

 1. Mariola Napieralska – absolwentka Collage of Performing Arts Roosevelt University of Chicago – Vocal Jazz,
 2. Ewelina Kordy – Absolwentka wokalistyki na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach,
 3. Beata Urbańska – absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu,
  mgr studiów pedagogicznych WSP ZNP Warszawa, tancerka, choreograf.
  Była w pierwszej obsadzie musicalu ,,Metro” w Warszawie i na Broadwayu,
 4. Beata „Wisienka” Gonciarz – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego
  w Warszawie, Mistrzyni Polski w gimnastyce sportowej,
 5. Marcin Chochlew – absolwent PWSTiF w Łodzi,
 6. Aleksandra Granecka – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studia Artystycznego Metro,
 7. Piotr Tolak – wykwalifikowany instruktor rekreacji ruchowej – specjalizacja taniec HIP HOP. Współzałożyciel studia tańca Brothers Dance Studio w Legionowie. Od lat trener formacji Hip Hopowych zdobywających najwyższe miejsca na podium.
 8. Alicja Grochowska – Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, trener II klasy w gimnastyce sportowej,
 9. Jakub Valles Monteagudo – Mistrz Polski w gimnastyce sportowej. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Warszawie.
  Pracował w Cirque de Soleil w Montrealu.

Przez 30 sezonów koordynatorem działalności Studia Artystycznego Metro była Danuta Fidusiewicz. Dzięki jej zaangażowaniu i doświadczeniu w pracy z utalentowaną artystycznie młodzieżą, zdobytym m.in. podczas tworzenia musicalu Metro, SAM stało się częścią legendy tego Musicalu i piękną przygoda dla wielu pokoleń. 

DZIĘKUJEMY!


R E G U L A M I N
STUDIA ARTYSTYCZNEGO METRO
działające przy TEATRZE STUDIO BUFFO w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem zajęć artystycznych jest Studio Artystyczne Metro działające przy teatrze Studio Buffo
w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 6.

1. Przedmiotem działań jest:
a/ kształcenie dzieci i młodzieży z zakresu śpiewu, aktorstwa, tańca i akrobatyki,
b/ upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez ruch i świadomość,
c/ kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez odpowiednie wzorce, autorskie programy zaangażowanej kadry prowadzącej,
d/ organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia i talent uczniów,
e/ organizowanie letnich warsztatów artystycznych,
f/ wielopłaszczyznowa współpraca z teatrem Studio Buffo.

2. Miejsca organizowanych zajęć:

a/ Studio Buffo, 00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6
b/ LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Warszawa, ul. Hoża 11/15.

3. Przed przystąpieniem do zajęć Rodzice/Opiekunowie podpisują oświadczenie (kartę zgłoszeniową) dotyczące zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań do uczestniczenia w wyżej wymienionych zajęciach.

4. Studio informuje Rodziców/Opiekunów o warunkach panujących na danym obiekcie,
o rodzaju i intensywności zajęć oraz o pozostałych szczegółach organizacji i przebiegu zajęć
w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu do nich.

5. Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca
do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

II.WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Studio świadczy usługi polegające na prowadzeniu zajęć z tańca, akrobatyki,
aktorstwa i śpiewu odpłatnie.

2. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku dostępnym na stronie internetowej Studia.

3. Uczestnik powinien wnieść opłatę za zajęcia w systemie miesięcznym (karnet) lub poprzez wykupienie biletu jednorazowego przed zajęciami.

4. Wniesienie opłaty miesięcznej tj. nabycie imiennego karnetu lub biletu jednorazowego upoważnia
do uczestnictwa w określonej grupie zajęciowej.

5. Opłaty za karnet dokonujemy do 10 dnia danego miesiąca przelewem na konto:

•przelewem na konto
Bank Pekao S.A.
80 1240 5918 1111 0000 4909 2901
Studio Buffo Sp. z o.o. 00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6.

w tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko uczestnika zajęć, liczba wybranych godzin, miesiąc płatności, grupa w której uczestniczy,

• kartą płatniczą lub gotówką w kasie Studia

6. Uczestnicy, którzy nie uregulowali w terminie płatności, nie mogą brać udziału w zajęciach.

7. Liczba zajęć w roku szkolnym, w poszczególnych miesiącach jest różna.
Cennik opłat za dany miesiąc w roku szkolnym, informacje i plan zajęć podane są na stronie internetowej Studia.

8. Studio nie dokonuje zwrotu wpłaconych kwot w przypadku nieobecności uczestnika niewynikającej
z winy Studia. Opłata za zajęcia ma charakter ryczałtowy i jest niezależna od frekwencji Uczestnika
na zajęciach. Wykluczone są jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat za zajęcia z powodu nieobecności,
choroby czy rezygnacji z zajęć (dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych).

9. Zniżka rodzinna: druga i kolejna osoba z rodzeństwa pierwszego stopnia pokrewieństwa –
do 10%.

10. Zniżka nie jest udzielana przy biletach jednorazowych.

11. Osoby, które będą chciały otrzymać fakturę VAT, prosimy KONIECZNIE o podanie NIP-u firmy przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego lub wpisanie w opisie przelewu!

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia odbywają się regularnie (w soboty i niedziele) w zorganizowanych grupach. Nabór do grup odbywa się cały rok. Zapisać możemy się telefonicznie, mailowo lub osobiście przed zajęciami.

2. W celu zapewnienia jak najlepszych świadczonych usług i maksymalnego bezpieczeństwa uczestników zajęć Studio prowadzi listy obecności uczestników zajęć. Obecność należy zgłosić osobiście, każdorazowo przed zajęciami.

3. W związku z obostrzeniami sanitarnymi Rodzice lub Opiekunowie nie mogą wejść na teren szkoły.

4. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania praw i godności pracowników i innych uczestników zajęć.

5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznych regulaminów na terenie placówki, gdzie odbywają się zajęcia, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.

6. Zaleca się, aby uczestnicy zajęć nie przynosili i nie pozostawiali przedmiotów wartościowych na terenie placówki np. laptopów, telefonów komórkowych, tabletów itp.
Za mienie uczestników zajęć Studio nie ponosi odpowiedzialności.

7. Potwierdzeniem zapisu do Studia jest wypełnienie i podpisanie przez Rodzica lub Opiekuna ankiety zgłoszeniowej, tym samym akceptując warunki regulaminu.

8. Studio w przypadku choroby, niedyspozycji Pedagoga lub w związku z planami zawodowymi (gra w teatrze, plan filmowy, plan telewizyjny) ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego
w zastępstwie, bez konieczności wcześniejszego informowania uczestników.

9. Studio, sporadycznie – w określonych sytuacjach może zamienić godziny. O tym fakcie powiadomi odpowiednio wcześniej w formie pisemnej (mailem).

10. Przed wejściem na salę zajęć obowiązuje zmiana obuwia.

11. Zabrania się wnoszenia na zajęcia i spożywania posiłków, napojów i gum do żucia,
z wyjątkiem wody mineralnej.

IV. REGULAMIN COVID

1. W zajęciach może uczestniczyć tylko dziecko zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.

2. W zajęciach nie może uczestniczyć dziecko, które zamieszkuje w domu
z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

3. Dzieci mogą być przyprowadzane na zajęcia i z nich odbierane przez osoby bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych.

4. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko powinni przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa).

5. W związku z obostrzeniami sanitarnymi Rodzice lub Opiekunowie nie mogą wejść na teren szkoły.

6. Uczestnicy mają obowiązek częstego i dokładnego mycia rąk z użyciem mydła, zgodnie
z zamieszczonymi instrukcjami zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet oraz dezynfekcji rąk za każdym razem przed wejściem do sali, w której odbywają się zajęcia – wszędzie tam, gdzie płyny dezynfekujące zostały umieszczone.

7. Uczestnicy powinni unikać podawania rąk na powitanie.

8. Uczestnicy nie powinni dotykać dłońmi okolic twarzy – zwłaszcza ust, nosa i oczu
(nie pocierać!).

9. Uczestnicy powinni w miarę możliwości unikać rozmów blisko „twarzą w twarz”, zachowując bezpieczny dystans.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmierzenia temperatury uczestnika i rodzice wyrażają na to zgodę.

11. W przypadku stwierdzenia przez pedagoga u uczestnika objawów chorobowych mogących świadczyć o infekcji dróg oddechowych (podwyższona temperatura, kaszel, duszności, katar), niezwłocznie zawiadamia się Rodziców/Opiekunów, którzy zobowiązują się odebrać uczestnika maksymalnie w ciągu godziny od zawiadomienia.

12. W przypadku stwierdzenia zarażenia koronawirusem, Rodzic zobowiązany jest
do poinformowania o tej okoliczności organizatorów studia.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Studio Buffo Sp. z o.o.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Studio dla celów związanych z organizacją zajęć Studia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
ale niezbędne do zawarcia umowy o uczestnictwo w zajęciach.

3. Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również złożenia sprzeciwu względem przetwarzania oraz wycofania swojej zgody w każdym czasie. Ma również prawo
do przenoszenia danych innemu administratorowi.

4. Uczestnik zajęć w SAM wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku
na potrzeby promocji Studia, w przypadku publikacji zdjęć, filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez SAM. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna pod adresem Polityka prywatności
i polityka cookies

IV. KONTAKT I INFORMACJE

– Sylwia Ogonowska, tel. 730 813 813, e-mail: sylwia@studiobuffo.com.pl

– Wojciech Andrasz, tel. 607 062 062, e-mail: buffo@studiobuffo.com.pl

Wszelkie sprawy niezawarte w regulaminie rozpatrywane będą indywidualnie przez kierownictwo Studia Artystycznego Metro działającego przy teatrze Studio Buffo w Warszawie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.09.2023r.